Nepřehlédněte

AKCE ČTPRB 2018
přehled pořádaných akcí pro rok 2018
více
Mezinárodní spolupráce v oblasti rostlinných biotechnologií
Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií, z.s. získala v první výzvě OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt Internacionalizace platformy ČTPRB CZ.01.1.02/0.0/0.0/
15_037/0007165
více
AKCE ČTPRB 2017
přehled pořádaných akcí pro rok 2017
více
Rostliny pro budoucnost
Nabízející se naděje, která však není samozřejmostí...
více
POZVÁNKA: Nové odrůdy obilovin pro zdravou výživu
20. června 2017 od 10:00 do 13:00 hodin v Kroměříži
více
Gate2Biotech - Vše o českých biotechnologiích na jednom místě
Portál je věnován tématům: rostlinná a živočišná biotechnologie, životní prostředí, genetika, enzymy, medicína, nanotechnologie. ...
archiv | podrobné
Rostlinná biotechnologie - Wikipedie, otevřená encyklopedie
Rostlinné biotechnologie jsou biotechnologie pracující s rostlinami. Největšího využití mají v zemědělství a potravinářství, využití pro ně však lze nalézt ...
archiv | podrobné
Úvod Co jsou biotechnologie?
V řadě procesů nalezly uplatnění rostlinné (sója, slunečnice, řepka, arašídy ap.) nebo živočišné tuky. Velmi dobré využití v určitých typech biotechnologií ...
podrobné
Veřejné služby Informačního systému
Rostlinná biotechnologie by tedy v budoucnu mohla být účinnou alternativou pro produkci monoklonálních protilátek. Monoklonální protilátky produkované ...
archiv
Biotechnologie - INOVACE.CZ
Čeští vědci objevili tajemství flexibility rostlinných buněk ... Juraj Kořínek, 03. 03. 2010 , Nové technologie v praxi, Biotechnologie, Medicína a farmacie ...
archiv | podrobné
RP7 zítrejší odpovedi se rodí už dnes odpovedi
mikrobiálních, rostlinných a živočišných biotechnologií, jejichž pomocí by mohly být vyvinuty nové, zdravější, ekologické a konkurenceschopné produkty a ...

Stéblolam v České republice téma stále aktuální


Stéblolam patří mezi jedno z nejzávažnějších onemocnění z komplexu chorob pat stébel. Vyskytuje se na celém našem území a způsobují jej dva druhy hub a to O. yallundae a O. acuformis. Rozsah poškození je dán procentem napadených rostlin a stupněm napadení jednotlivých stébel. Význam chorob pat stébel roste se stoupajícím podílem obilnin v osevním postupu.

Ve společnosti Agrotest fyto, s.r.o. probíhá dlouhodobé sledování výskytu původců onemocnění chorob pat stébel pšenice způsobené houbovými původci jednak výše uvedeného stéblalmu Oculimacula spp. ale také dalších hub kolonizující báze stébel jako např. Microdochium spp. na území České republiky. V průběhu monitorování bylo odebráno 482 219 rostlin pšenice, které byly laboratorně testovány na přítomnost jednotlivých původců onemocnění. Nejvíce rostlin bylo napadeno houbou Oculimacula spp. (>6 %) v letech 2004, 2008, 2014 a 2015. Nejnižší výskyt byl zaznamenán v letech 2005, 2006, 2011 a 2012, kdy úroveň pozitivních nálezů nepřekročila 2 %. Patogen Microdochium spp. se vyskytoval ve vzorcích nejvíce v letech 2003, 2006 a 2013 (29–37 %). Naopak nejméně v roce 2014, kdy bylo napadeno pouze 13 % rostlin. Získané izoláty původců onemocnění byly testovány z hlediska rezistence k fungicidu prochloraz. Všechny kmeny Microdochium spp. byly k této látce senzitivní. Ovšem některé kmeny Oculimacula spp. vykazovaly zvýšenou úroveň rezistence. Hodnoty ED50 se u populace Oculimacula spp. pohybovaly na úrovni ≤0.1 µg ml-1 a ED50 pro Microdochium spp. v rozmezí 0.01 až 0.06 µg ml-1.


obrázek: Kultivační stanovení původce onemocnění pat stébel obilovin. Nahoře (vzorky 52, 175 a 68) Oculimacula spp. dole (vzorky 139, 89 a 219) Microdochium spp.

Účinnou ochranou proti stéblolamu je snížení podílu ozimých obilnin v osevním postupu. Pšenice jako předplodina pro pšenici je z tohoto hlediska nevhodná, neboť je zdrojem inokula s následkem zvýšení rizika onemocnění. Dále je vhodné vyvarovat se časnému setí ozimů. Pro aplikaci chemické ochrany je výhodnější použít kombinace fungicidů, které mají účinnost i na listové choroby. Termín aplikace je nutno provést v růstové fázi mezi počátkem sloupkování až do fáze druhého kolénka.

Agrotest fyto, s.r.o.
22.9.2017