Nepřehlédněte

AKCE ČTPRB 2018
přehled pořádaných akcí pro rok 2018
více
Mezinárodní spolupráce v oblasti rostlinných biotechnologií
Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií, z.s. získala v první výzvě OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt Internacionalizace platformy ČTPRB CZ.01.1.02/0.0/0.0/
15_037/0007165
více
AKCE ČTPRB 2017
přehled pořádaných akcí pro rok 2017
více
Rostliny pro budoucnost
Nabízející se naděje, která však není samozřejmostí...
více
POZVÁNKA: Nové odrůdy obilovin pro zdravou výživu
20. června 2017 od 10:00 do 13:00 hodin v Kroměříži
více
Gate2Biotech - Vše o českých biotechnologiích na jednom místě
Portál je věnován tématům: rostlinná a živočišná biotechnologie, životní prostředí, genetika, enzymy, medicína, nanotechnologie. ...
archiv | podrobné
Rostlinná biotechnologie - Wikipedie, otevřená encyklopedie
Rostlinné biotechnologie jsou biotechnologie pracující s rostlinami. Největšího využití mají v zemědělství a potravinářství, využití pro ně však lze nalézt ...
archiv | podrobné
Úvod Co jsou biotechnologie?
V řadě procesů nalezly uplatnění rostlinné (sója, slunečnice, řepka, arašídy ap.) nebo živočišné tuky. Velmi dobré využití v určitých typech biotechnologií ...
podrobné
Veřejné služby Informačního systému
Rostlinná biotechnologie by tedy v budoucnu mohla být účinnou alternativou pro produkci monoklonálních protilátek. Monoklonální protilátky produkované ...
archiv
Biotechnologie - INOVACE.CZ
Čeští vědci objevili tajemství flexibility rostlinných buněk ... Juraj Kořínek, 03. 03. 2010 , Nové technologie v praxi, Biotechnologie, Medicína a farmacie ...
archiv | podrobné
RP7 zítrejší odpovedi se rodí už dnes odpovedi
mikrobiálních, rostlinných a živočišných biotechnologií, jejichž pomocí by mohly být vyvinuty nové, zdravější, ekologické a konkurenceschopné produkty a ...

Seminář s exkursí: Rychle rostoucí dřeviny pro zemědělské a lesnické využití v podmínkách České republiky
Seminář je určem pro zemědělce, lesníky, majitele půdy a další zájemce z odborné veřejnosti.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ: 4. a 5. října 2017, Průhonice a Kunovice (Uherské Hradiště)

Za účasti odborníků i praktických pěstitelů z VÚKOZ, v.v.i. VÚLHM, v.v.i. a Topolářské komise České republiky, z.s., MZE, MZP

Akce je pořádána za finanční podpory Technologické platformy ČTPBR „Rostliny pro budoucnost“

KONTAKTNÍ OSOBA PRO ÚČAST: Ing. Jana Jobbiková, jobbikova@vukoz.cz
KONTAKTNÍ OSOBA PRO ODBORNÝ PROGRAM: Ing. Jan Weger, PhD, weger@vukoz.cz

PROGRAM: http://www.vukoz.cz/index.php/aktuality-odkazy nebo http://www.vukoz.cz/index.php/isoze-domu