Nepřehlédněte

AKCE ČTPRB 2018
přehled pořádaných akcí pro rok 2018
více
Mezinárodní spolupráce v oblasti rostlinných biotechnologií
Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií, z.s. získala v první výzvě OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt Internacionalizace platformy ČTPRB CZ.01.1.02/0.0/0.0/
15_037/0007165
více
AKCE ČTPRB 2017
přehled pořádaných akcí pro rok 2017
více
Rostliny pro budoucnost
Nabízející se naděje, která však není samozřejmostí...
více
POZVÁNKA: Nové odrůdy obilovin pro zdravou výživu
20. června 2017 od 10:00 do 13:00 hodin v Kroměříži
více
Gate2Biotech - Vše o českých biotechnologiích na jednom místě
Portál je věnován tématům: rostlinná a živočišná biotechnologie, životní prostředí, genetika, enzymy, medicína, nanotechnologie. ...
archiv | podrobné
Rostlinná biotechnologie - Wikipedie, otevřená encyklopedie
Rostlinné biotechnologie jsou biotechnologie pracující s rostlinami. Největšího využití mají v zemědělství a potravinářství, využití pro ně však lze nalézt ...
archiv | podrobné
Úvod Co jsou biotechnologie?
V řadě procesů nalezly uplatnění rostlinné (sója, slunečnice, řepka, arašídy ap.) nebo živočišné tuky. Velmi dobré využití v určitých typech biotechnologií ...
podrobné
Veřejné služby Informačního systému
Rostlinná biotechnologie by tedy v budoucnu mohla být účinnou alternativou pro produkci monoklonálních protilátek. Monoklonální protilátky produkované ...
archiv
Biotechnologie - INOVACE.CZ
Čeští vědci objevili tajemství flexibility rostlinných buněk ... Juraj Kořínek, 03. 03. 2010 , Nové technologie v praxi, Biotechnologie, Medicína a farmacie ...
archiv | podrobné
RP7 zítrejší odpovedi se rodí už dnes odpovedi
mikrobiálních, rostlinných a živočišných biotechnologií, jejichž pomocí by mohly být vyvinuty nové, zdravější, ekologické a konkurenceschopné produkty a ...

Využití pšenice pro výrobu bioetanoluAčkoliv se již delší dobu hovoří o výrobě biopaliv druhé generace, je stále dominantní výroba biopaliv první generace, neboť je tento postup finančně i procesně značně efektivnější. Výroba biopaliv druhé generace se v budoucnu pravděpodobně uplatní, ale v krátkodobém či střednědobém horizontu bude nadále využívána pouze v maloobjemových výrobních kapacitách či jako přidružená výroba k prvogenerační výrobě. Samostatné velkokapacitní druhogenerační výroby jsou doposud pouze testovací nebo výzkumné a jejich produkce vyžaduje značné investiční, surovinové i energetické náklady.

Pro výrobu biopaliv první generace na bázi bioetanolu jsou využívány plodiny s vysokým podílem škrobu, kdy tyto plodiny umožňují vysokou výtěžnost pro výrobu konečného produktu (bioetanolu). V českých podmínkách se bioetanol vyrábí z cukrové řepy a zejména z vysokoškrobnatých odrůd ozimé pšenice a tritikale (s obsahem škrobu okolo 70%).

I z výrobního a zemědělsky-udržitelného pohledu se výroba bioetanolu z vysokoškrobnatých odrůd ozimé pšenice a triticale jeví jako nejvhodnější, neboť při dodržení správných výrobních postupů se pro výrobu bioetanolu použije obsažený škrob a jako vedlejší produkt vznikají lihovarnické výpalky, které se po jejich vysušení (vznik DDGS – Dried Distillers Grains with Solubles) využívají dále pro přípravu krmných směsí, tedy pro původní využití zpracovávaných krmných odrůd pšenice a tritikale. DDGS je velmi dobře stravitelné, dobře skladovatelné proteinové krmivo pro hovězí dobytek, prasata a drůbež a jeho použití v krmných směsích přináší lokální živočišné výrobě další ekonomický benefit.

Vzhledem k závazku České republiky na podíl využití obnovitelných zdrojů i v dopravě je výroba a použití bioetanolu vhodným prostředkem i s ohledem na regionální využití lokálních zemědělských prvovýrobců a dalšího uplatnění jejich produkce, kdy cílem výrobců bioetanolu je dlouhodobá spolupráce s lokálními zemědělci na pěstování ozimých odrůd s vysokým podílem škrobu a zejména pak triticale, které je svými podíly škrobu velmi vhodnou plodinou pro tuto výrobu.

image1