Nepřehlédněte

AKCE ČTPRB 2018
přehled pořádaných akcí pro rok 2018
více
Mezinárodní spolupráce v oblasti rostlinných biotechnologií
Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií, z.s. získala v první výzvě OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt Internacionalizace platformy ČTPRB CZ.01.1.02/0.0/0.0/
15_037/0007165
více
AKCE ČTPRB 2017
přehled pořádaných akcí pro rok 2017
více
Rostliny pro budoucnost
Nabízející se naděje, která však není samozřejmostí...
více
POZVÁNKA: Nové odrůdy obilovin pro zdravou výživu
20. června 2017 od 10:00 do 13:00 hodin v Kroměříži
více
Gate2Biotech - Vše o českých biotechnologiích na jednom místě
Portál je věnován tématům: rostlinná a živočišná biotechnologie, životní prostředí, genetika, enzymy, medicína, nanotechnologie. ...
archiv | podrobné
Rostlinná biotechnologie - Wikipedie, otevřená encyklopedie
Rostlinné biotechnologie jsou biotechnologie pracující s rostlinami. Největšího využití mají v zemědělství a potravinářství, využití pro ně však lze nalézt ...
archiv | podrobné
Úvod Co jsou biotechnologie?
V řadě procesů nalezly uplatnění rostlinné (sója, slunečnice, řepka, arašídy ap.) nebo živočišné tuky. Velmi dobré využití v určitých typech biotechnologií ...
podrobné
Veřejné služby Informačního systému
Rostlinná biotechnologie by tedy v budoucnu mohla být účinnou alternativou pro produkci monoklonálních protilátek. Monoklonální protilátky produkované ...
archiv
Biotechnologie - INOVACE.CZ
Čeští vědci objevili tajemství flexibility rostlinných buněk ... Juraj Kořínek, 03. 03. 2010 , Nové technologie v praxi, Biotechnologie, Medicína a farmacie ...
archiv | podrobné
RP7 zítrejší odpovedi se rodí už dnes odpovedi
mikrobiálních, rostlinných a živočišných biotechnologií, jejichž pomocí by mohly být vyvinuty nové, zdravější, ekologické a konkurenceschopné produkty a ...

Kouzelný svět trav 2018


Tisková zprávaVe dnech 14.-15.9.2018 se uskutečnil již šestý ročník výstavy „Kouzelný svět trav“. Tradiční akci v genofondové zahradě okrasných druhů trav, kterou pořádala OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. ve spolupráci s OSEVOU PRO s.r.o., o.z. Výzkumnou stanici travinářskou v Rožnově-Zubří, navštívilo více než 700 návštěvníků, včetně dětí z MŠ, ZŠ a SŠ.

Návštěvníkům akce byla představena Výzkumná stanice travinářská v Zubří, včetně hlavních směrů činnosti a současných výzkumných a šlechtitelských aktivit. Velký zájem byl o expozici okrasných druhů trav, které jsou v podzimním aspektu nejatraktivnější. Pozornost návštěvníku přilákaly i expozice kulturních a planých druhů trav rostoucích na rozdílných stanovištích. Zájemci si prohlédli i expozice věnované semenářství trav a fytopatologie trav. Zejména děti využily možnosti nahlédnout do mikroskopu se zajímavými preparáty. Zájmu návštěvníku se těšila také expozice energetického využití trav, včetně ukázky práce peletkovače a předvedení hořáku na peletky. Pro zájemce o trávníky byly připraveny praktické ukázky působení herbicidů proti dvouděložným plevelům a mechům, možnosti založení, výživy a ošetřování trávníků a předvedení trávníkářské techniky. Výzkumná stanice travinářská v Zubří se zabývá šlechtěním nejen trav, ale i pohanky a tak nemohla chybět i ochutnávka pokrmů z pohanky. Návštěvníci si mohli pohanku, popř. sazenice okrasných trav a bylinek rovněž zakoupit. Novinkou bylo zařazení Tvořivé dílny, kde si zájemci mohli vyrobit podzimní dekorace nebo naaranžovat truhlíky či košíky s květinami. Nedílnou součástí výstavy, která zaujala zejména děti, bylo i předvedení pokusnické techniky, traktorů a kombajnů.

image1

image2