Nepřehlédněte

AKCE ČTPRB 2018
přehled pořádaných akcí pro rok 2018
více
Mezinárodní spolupráce v oblasti rostlinných biotechnologií
Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií, z.s. získala v první výzvě OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt Internacionalizace platformy ČTPRB CZ.01.1.02/0.0/0.0/
15_037/0007165
více
AKCE ČTPRB 2017
přehled pořádaných akcí pro rok 2017
více
Rostliny pro budoucnost
Nabízející se naděje, která však není samozřejmostí...
více
POZVÁNKA: Nové odrůdy obilovin pro zdravou výživu
20. června 2017 od 10:00 do 13:00 hodin v Kroměříži
více
Gate2Biotech - Vše o českých biotechnologiích na jednom místě
Portál je věnován tématům: rostlinná a živočišná biotechnologie, životní prostředí, genetika, enzymy, medicína, nanotechnologie. ...
archiv | podrobné
Rostlinná biotechnologie - Wikipedie, otevřená encyklopedie
Rostlinné biotechnologie jsou biotechnologie pracující s rostlinami. Největšího využití mají v zemědělství a potravinářství, využití pro ně však lze nalézt ...
archiv | podrobné
Úvod Co jsou biotechnologie?
V řadě procesů nalezly uplatnění rostlinné (sója, slunečnice, řepka, arašídy ap.) nebo živočišné tuky. Velmi dobré využití v určitých typech biotechnologií ...
podrobné
Veřejné služby Informačního systému
Rostlinná biotechnologie by tedy v budoucnu mohla být účinnou alternativou pro produkci monoklonálních protilátek. Monoklonální protilátky produkované ...
archiv
Biotechnologie - INOVACE.CZ
Čeští vědci objevili tajemství flexibility rostlinných buněk ... Juraj Kořínek, 03. 03. 2010 , Nové technologie v praxi, Biotechnologie, Medicína a farmacie ...
archiv | podrobné
RP7 zítrejší odpovedi se rodí už dnes odpovedi
mikrobiálních, rostlinných a živočišných biotechnologií, jejichž pomocí by mohly být vyvinuty nové, zdravější, ekologické a konkurenceschopné produkty a ...

Případ oranžových petunií – nepovolené biotechnologie v praxi


Neobvyklá barva květů je žádaným znakem řady dekorativních rostlin. Oblíbené petúnie jsou co do genetického založení barev velmi dobře probádány a již v 90. letech se a díky moderním biotechnologiím podařilo získat petunie oranžových květů. Podobně zbarvené květy byly zaznamenány v Helsinkách a později bylo zjištěno, že se jedná o GM rostliny. Tato genetická modifikace však není v EU ani jinde povolená. Nakládání s nimi je tedy nelegální. Analýzy vzorů semen a rostlin na trhu v EU prokázaly, že takto modifikované rostliny jsou poměrně běžné. Předběžně kompetentní orgány členských států konstatovali, že tyto petunie nepředstavují riziko pro přírodní prostředí ani pro člověka. Rovněž informovali příslušné organizace, že jejich uvádění do běhu odporuje platné legislativě. Podle posledních zpráv jsou tyto petunie odstraňovány i z trhu v USA, kam byly z EU dovezeny. Je zřejmé, že produkty biotechnologií prokázaly další komerční úspěch.

Úvod

Ve floristice jsou vysoce ceněné novinky. Obvykle se jedná o tvar a barvu listů, tvar a velikost či barva květů. Právě postupy biotechnologií (genetické inženýrství) poskytují cenné prostředky rozšiřování genetického fondu pro floristy, čímž podporuje propagaci nových komerčních odrůd. Prvními, komerčně úspěšnými modifikovanými okrasnými rostlinami byly růže a karafiáty. Modré karafiáty byly dokonce povoleny k dovozu jako řezané květ do EU (EFSA, 2014). U dalších květinových druhů existuje řada modifikovaných linií a dlouhou dobu se očekávalo jejich využití v praxi. V 90. letech minulého století byla objasněna biosyntéza pigmentů v květech, zejména anthocyaninů. Jako modelový druh byla použita petunie (Schijlen a kol. Phytochemistry 65:2631-2648 (2004))V oblasti svého původu And jsou Petunie víceleté rostliny, ale v našich podmínkách se používají jako letničky. Postupně bylo vyšlechtěno množství odlišných kultivarů, se kterými se můžeme setkat na trhu. Petúnie jsou oblíbené zejména pro svoji různobarevnost, přesto některých odstínů nelze tradičním šlechtěním dosáhnout.

Genetické inženýrství

Tkáňové kultury petunií byly zpočátku nezbytným předpokladem pro vývoj transgenních rostlin. Techniky tkáňových kultur, které umožňují jejich množení, stabilizaci genotypu i transformaci, jsou známy již od 80 let minulého století (Ausubel a kol. Plant Mol Biol Newsletter 1: 26–32 (1980)). První práce o přenosu cizorodého genu (odolnost k antibiotiku kanamycin) do petunií byly popsány již na konci 80. let (Simon a kol. Plant Mol. Biol. 11: 355–364 (1988)).

Již v r. 2001 Shinada a kol. (Plant Cell Reports 20: 456-462 (2001)) popsali efekt zavedení genu pro flavonoid-3 ', 5'-hydroxyláza (F3'5'H), který je klíčovým enzymem při syntéze hydroxylovaných antokyaninů, nutných pro modré nebo fialové zbarvení květů. Pokus vedl ke změně růžových barev na purpurovou. Některé transgenní rostliny měly odlišné vzory květů, např. hvězdicovitý vzor. Odrůdy s modrými květy se změnila z tmavě modré na bledě modrou nebo dokonce světle růžovou.

Komercializace se také mohly dočkat oranžové petunie vyvinuté SaG Seeds BV z Holandska, které byly popsány na konferenci EUCARPIA 1994 (Out a kol.. Euphytica 84: 175-181 (1995)). Cílem bylo vyrobit produkt vhodný pro komercializaci zavedením genu (DFR) z kukuřice do šlechtitelských materiálů prostřednictvím běžného křížení a rekombinace.


Současný sortiment petunií je velmi různobarevný. Nová barevná varieta „Night Sky“ je v letošní sezóně velmi oblíbená. Vznik bílých skvrn souvisí s teplotními rozdíly, kterým je rostlina vystavena. Produkt má být výsledkem konvenčního šlechtění (obr. vlevo). Na trhu zakoupená oranžová petunie je pravděpodobně transgenní. (obr. vpravo)

GM petunie v životním prostředí

Loni v Helsinkách vzbudily pozornost oranžové petunie. Znalci floristiky a petunií uvedli, že taková barva není obvyklá a šlechtěním není dosažitelná. Petunie nejsou nikdy přirozeně oranžové. Vzniklo podezření, že petunie mohou být geneticky modifikované. Bylo zjištěno, že jedna dávka semen (odrůda AFRICAN SUNSET) a osm dalších odrůd petunie, které byly již v Helsinkách vysázeny, byly geneticky modifikované. Jednalo se o petunie odrůd Pegasus Orange Morn, Pegasus Orange, Pegasus Table Orange, Potunia Plus Papay, Bonnie Orange, Sanguna Patio Salmon a Sanguna Salmon. Zjistilo se, že obsahují genetické elementy typické pro geneticky modifikované (transgenní) rostliny. Před časem byla jedna z odrůd (African Sunset) dokonce oceněna floristickou cenou.

Právní rámec užívání GM petunií

V EU není možné uvádět do oběhu a životního prostředí GM produkty, pokud neprošli hodnocením Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a nebyly schváleny na úrovni EU. Takové povolení bylo vydáno pouze pro kukuřici MON810. Jinak je nakládání s nimi nelegální. Podle dostupných informací žádná žádost o povolení geneticky modifikovaných petunií nebyla v EU předložena a nebylo povoleno, aby byly dovezeny, pěstovány nebo uváděny na trh v některé z členských zemí. Nakládání s nimi není povoleno ani v USA. Ministerstvo zemědělství Spojených států (USDA) vyšetřuje dopad v USA. Provádí genetické testy na některých odrůdách. Zatím ověřili odrůdy African Sunset, která byla jako první identifikována jako GM ve Finsku, dále Trilogy Mango, Trilogy Deep Purple, Trilogy Red, Trilogy ’76 Mix-Liberty Mix, Fortunia Early Orange, Hells Bells Improved, Petunia Salmon Ray, Sweetunia Orange Flash. Zákon o ochraně rostlin poskytuje úřadu USDA pro kontrolu zdraví zvířat a rostlin (APHIS) pravomoc regulovat geneticky modifikované organismy, které mohou představovat riziko pro zdraví rostlin. Šlechtitelé a dovozci v USA zatím stahují odrůdy GM petunií, jejichž základ pochází z Evropy. První hodnocení bezpečnosti provedené ve Finsku konstatuje, že transgenní petunie nepředstavují ohrožení životního prostředí a člověka. Je třeba říci, že se jedná o teplomilnou rostlinu a chladnou zimu nepřežije. Ovšem přesná data, která se obvykle vyžadují pro hodnocení bezpečnosti GM plodin Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, zřejmě nejsou ještě oficiálně k dispozici.

Jak je poznáme?

Specialisté je mohou identifikovat podle barev. Laboratorně je můžeme identifikovat díky částem transgenu, který do nich byl vpraven. GM petunie byly odvozeny již v 90. letech, takže obsahují tehdy používané promotory a selekční markery. Tyto části genů se běžně využívají pro identifikaci GMO na trhu potravin a krmiv. Petunie obsahují promotor, který spouští činnost genu označovaný jako 35S CaMV, úsek který ukončuje činnost genu což je tzv. TNOS, a jako selekční marker byl gen pro odolnost k antibiotiku NPTII. Jsou již k dispozici testy, které umožňují identifikovat gen DHR z kukuřice, který byl do petunií vnesen. V ČR je k analýzám připravena laboratoř NRL GMO ve VÚRV, v.v.i.

Jak dál s GM petuniemi

Složitá je situace pro šlechtitele a prodejce petunií. Transgenních odrůd je zřejmě daleko více (výsledky testů Německu, USA) Novošlechtění, která vznikla z linií bez znalosti o tom, že se jedná o GMO materiál, je mnoho. To představuje pro šlechtitele, producenty i obchodní sektor, řadu problémů. V členských zemích EU byly již producenti a šlechtitelé informováni, že držení a rozmnožování takového materiálu je ilegální. O postupu odpovědných orgánů a novinkách budeme informovat.

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k 1.6.2017

MŽP na svých stránkách upozorňuje na možný výskyt nepovolených geneticky modifikovaných organismů (GMO) na našem trhu. Zároveň však zdůrazňuje, že v případě geneticky modifikovaných petúnií nehrozí podle odborníků žádné riziko pro zdraví ani pro životní prostředí. Avšak obchodníkům a prodejcům, kteří by obchodovali s těmito rostlinami, může ČIŽP uložit pokutu do výše 500 00 Kč. Více informací v samotném upozornění MŽP.

autorka: Jaroslava Ovesná, doc. RNDr., CSc.
ovesna@vurv.cz
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha 6