Mezinárodní spolupráce v oblasti rostlinných biotechnologií
Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií, z.s. získala v první výzvě OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt Internacionalizace platformy ČTPRB CZ.01.1.02/0.0/0.0/
15_037/0007165
více
AKCE ČTPRB 2017
přehled pořádaných akcí pro rok 2017
více
Rostliny pro budoucnost
Nabízející se naděje, která však není samozřejmostí...
více
POZVÁNKA: Nové odrůdy obilovin pro zdravou výživu
20. června 2017 od 10:00 do 13:00 hodin v Kroměříži
více
Gate2Biotech - Vše o českých biotechnologiích na jednom místě
Portál je věnován tématům: rostlinná a živočišná biotechnologie, životní prostředí, genetika, enzymy, medicína, nanotechnologie. ...
archiv | podrobné
Rostlinná biotechnologie - Wikipedie, otevřená encyklopedie
Rostlinné biotechnologie jsou biotechnologie pracující s rostlinami. Největšího využití mají v zemědělství a potravinářství, využití pro ně však lze nalézt ...
archiv | podrobné
Úvod Co jsou biotechnologie?
V řadě procesů nalezly uplatnění rostlinné (sója, slunečnice, řepka, arašídy ap.) nebo živočišné tuky. Velmi dobré využití v určitých typech biotechnologií ...
podrobné
Veřejné služby Informačního systému
Rostlinná biotechnologie by tedy v budoucnu mohla být účinnou alternativou pro produkci monoklonálních protilátek. Monoklonální protilátky produkované ...
archiv
Biotechnologie - INOVACE.CZ
Čeští vědci objevili tajemství flexibility rostlinných buněk ... Juraj Kořínek, 03. 03. 2010 , Nové technologie v praxi, Biotechnologie, Medicína a farmacie ...
archiv | podrobné
RP7 zítrejší odpovedi se rodí už dnes odpovedi
mikrobiálních, rostlinných a živočišných biotechnologií, jejichž pomocí by mohly být vyvinuty nové, zdravější, ekologické a konkurenceschopné produkty a ...

Produkce a kvalita pícnin v období sucha


Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost ve spolupráci s Výzkumným ústavem pícninářským, spol. s r.o. Troubsko, Mendelovou univerzitou v Brně a firmou AgroDigest s.r.o. Pohořelice uspořádala 12. května 2017 diskusní seminář na výše uvedené téma.

Přednášející se zaměřili na pícninářskou problematiku z nejrůznějších pohledů. Druhová a odrůdová skladba stejně jako názory na další vývoj šlechtění byly jedním z okruhů témat. Ovlivňuje suchý průběh vegetace kvalitu píce? Jak lze vůbec nahlížet na sucho? Je to fenomén trvalý nebo se jedná nahodilý jev? I to byly otázky diskutované na semináři. Ředitel výzkumného ústavu RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. shrnul závěry semináře takto: „Jsem rád, že se nám podařilo seminář zorganizovat. A jsem rád, že se podařilo v jedné místnosti shromáždit odborníky z akademické i firemní sféry a debatovat pícninářskou problematiku. Je více než zřejmé, že odpovědi na otázky spojené se suchem nejsou rozhodně černo bílé.“ Tento seminář byl vytvořen za přispění Dotačního programu Ministerstva zemědělství - Podpora českých technologických platforem.