Nepřehlédněte

AKCE ČTPRB 2018
přehled pořádaných akcí pro rok 2018
více
Mezinárodní spolupráce v oblasti rostlinných biotechnologií
Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií, z.s. získala v první výzvě OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt Internacionalizace platformy ČTPRB CZ.01.1.02/0.0/0.0/
15_037/0007165
více
AKCE ČTPRB 2017
přehled pořádaných akcí pro rok 2017
více
Rostliny pro budoucnost
Nabízející se naděje, která však není samozřejmostí...
více
POZVÁNKA: Nové odrůdy obilovin pro zdravou výživu
20. června 2017 od 10:00 do 13:00 hodin v Kroměříži
více
Gate2Biotech - Vše o českých biotechnologiích na jednom místě
Portál je věnován tématům: rostlinná a živočišná biotechnologie, životní prostředí, genetika, enzymy, medicína, nanotechnologie. ...
archiv | podrobné
Rostlinná biotechnologie - Wikipedie, otevřená encyklopedie
Rostlinné biotechnologie jsou biotechnologie pracující s rostlinami. Největšího využití mají v zemědělství a potravinářství, využití pro ně však lze nalézt ...
archiv | podrobné
Úvod Co jsou biotechnologie?
V řadě procesů nalezly uplatnění rostlinné (sója, slunečnice, řepka, arašídy ap.) nebo živočišné tuky. Velmi dobré využití v určitých typech biotechnologií ...
podrobné
Veřejné služby Informačního systému
Rostlinná biotechnologie by tedy v budoucnu mohla být účinnou alternativou pro produkci monoklonálních protilátek. Monoklonální protilátky produkované ...
archiv
Biotechnologie - INOVACE.CZ
Čeští vědci objevili tajemství flexibility rostlinných buněk ... Juraj Kořínek, 03. 03. 2010 , Nové technologie v praxi, Biotechnologie, Medicína a farmacie ...
archiv | podrobné
RP7 zítrejší odpovedi se rodí už dnes odpovedi
mikrobiálních, rostlinných a živočišných biotechnologií, jejichž pomocí by mohly být vyvinuty nové, zdravější, ekologické a konkurenceschopné produkty a ...

Novinky


17. říjen 2017
Využití dihaploidizace ve šlechtění řepky olejky
Běžnými postupy šlechtění založenými na metodách opakovaného inbreedingu (samoopylení) trvá tvorba nového a geneticky dostatečně stabilního genotypu minimálně 5 - 6 let, a ani tak nemůžeme mluvit o 100 % homozygotnosti. Dihaploidizací naproti tomu získáme zcela homozygotní genotypy jediným zásahem.
16. říjen 2017
V Průhonicích a Kunovicích proběhl odborný seminář „Rychle rostoucí dřeviny pro zemědělské a lesnické využití v podmínkách České republiky“
Ve dnech 4. a 5. října 2017 proběhl dvoudenní odborný seminář s exkurzí věnovaný problematice rychle rostoucích dřevin (RRD), zaměřený na aktuální trendy v pěstování topolů, vrb a dalších RRD na zemědělské i lesní půdě a perspektivní způsoby využití dendromasy od energetiky přes materiály a dřevozpracující průmysl.
10. říjen 2017
Další výzkum genů kvetení u pšenice pro zvýšení její tolerance vůči klimatickým změnám
Pšenice je jednou z nejdůležitějších hospodářských plodin z hlediska zabezpečení výživy lidské populace a je tedy logické, že úsilí o zajištění...
9. říjen 2017
Inovativní biotechnologie stále předmětem živé debaty v Bruselu
Evropská komise pořádala 28. 9. 2017 další konferenci na vysoké úrovni týkající se moderních technologií, zjm. tzv. nových technik ve šlechtění rostlin
27. září 2017
Rychle rostoucí dřeviny pro zemědělské a lesnické využití v podmínkách České republiky
Za finanční podpory ČTPBR bude 4. října 2017 v Průhonicích a 5. října 2017 v Kunovicích (Uherské Hradiště) pořádán odborný seminář s exkurzí
27. září 2017
Aktuálně ze světa fytopatogenních bakterií, hub a virů
V souvislosti s globálním obchodováním se zemědělskými komoditami a změnami klimatu může docházet k šíření závažných patogenů rostlin. Týká se to například patogenu Xylella fastidiosa
27. září 2017
Stéblolam v České republice téma stále aktuální
Stéblolam patří mezi jedno z nejzávažnějších onemocnění z komplexu chorob pat stébel. Vyskytuje se na celém našem území a způsobují jej dva druhy hub a to O. yallundae a O. acuformis
20. září 2017
Nezmeškejte zajímavou výstavu!
Výstava Jiřinky a mečíky v zahradnické tradici Průhonic se koná na Dendrologické zahradě VÚKOZ. Je součástí řešení projektu Ministerstva kultury ČR Program Národní a kulturní identity (NAKI II) DF16P02M027: Průhonice jako zahradnický fenomén – více než stoletá tradice introdukce, šlechtění a použití okrasných bylin
20. září 2017
Pozvánka na symposium
rádi bychom Vás upozornili na mezinárodní symposium "Past, Present and Future Challenges in Risk Assessment – Strengthening Consumer Health Protection" v Berlíně ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2017
7. září 2017
Kouzelný svět trav 2017
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. a OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Vás zvou na šestý ročník Dne otevřených dveří
5. září 2017
Úspěchy troubského výzkumu
Výsledky troubského pracoviště se na Země živitelce neztratily.
10. červenec 2017
Akce ČTPRB v tisku
O kvalitě a výnosech pícnin a suchu
10. červenec 2017
Pozvánka na mezinárodní konferenci
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko ve spolupráci s MZe ČR, ČAZV a AK ČR Vás zve na mezinárodní konferenci „AKTUÁLNÍ POZNATKY V PĚSTOVÁNÍ, ŠLECHTĚNÍ, OCHRANĚ ROSTLIN A ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ“ , která se uskuteční ve dnech 22.-23.11.2017.
27. červen 2017
Šlechtění rostlin jako účinný nástroj pro udržitelné využití fosforu v zemědělství
Fosfor je základní, nepostradatelná živina pro růst rostlin. Ovšem příjem fosforu rostlinami z půdy bývá poměrně obtížný a může být limitujícím faktorem pro dosažení optimálních výnosů v zemědělství.
2. červen 2017
Případ oranžových petunií – nepovolené biotechnologie v praxi
V Evropě i v USA jsou na trhu GMO petunie oranžové barvy bez platného povolení k šíření.
26. květen 2017
Den fascinace rostlinami 2017
Během mezinárodní akce Den fascinace rostlinami 2017 konané za přispění ČTPBR se podařilo příblížit vědu o rostlinách školním i předškolním dětem také ve Výzkumném ústavu pícninářském, spol. s r. o., v Troubsku
22. květen 2017
Využití botanických pesticidů v ovocnářské paxi
V dnešní době je často diskutována problematika aplikace pesticidů v ovocnářství. Pravdou je, že bez přípravků na ochranu rostlin, resp. pesticidů, by byla konkurenceschopnost českých ovocnářů na velmi nízké úrovni a ekonomické ztráty by jim jen těžko dovolily v tomto odvětví dále podnikat. O významu ovoce, s původem od českých pěstitelů, pro samotné spotřebitele není potřeba mluvit.
22. květen 2017
Historie a současnost kultivace a šlechtění rychle rostoucích dřevin (RRD, zejm. topolů a vrb) pro multifunkční využití v rámci spolupráce International Poplar Commission (IPC FAO)
Topoly a vrby, zástupci čeledi Salicaceae, jsou stromy a keře s mnoha cennými vlastnostmi, které vedly od počátku věků k jejich uplatnění ve společnosti člověka i v širší přírodě...
16. květen 2017
Produkce a kvalita pícnin v období sucha
ČTPRB Rostliny pro budoucnost ve spolupráci s Výzkumným ústavem pícninářským, spol. s r.o. Troubsko, Mendelovou univerzitou v Brně a firmou AgroDigest s.r.o. Pohořelice uspořádala 12. května 2017 diskusní seminář na výše uvedené téma.