Mezinárodní spolupráce v oblasti rostlinných biotechnologií
Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií, z.s. získala v první výzvě OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt Internacionalizace platformy ČTPRB CZ.01.1.02/0.0/0.0/
15_037/0007165
více
AKCE ČTPRB 2017
aktualizovaný přehled pořádaných akcí pro rok 2017
více
POZVÁNKA: Nové odrůdy obilovin pro zdravou výživu
20. června 2017 od 10:00 do 13:00 hodin v Kroměříži
více
Gate2Biotech - Vše o českých biotechnologiích na jednom místě
Portál je věnován tématům: rostlinná a živočišná biotechnologie, životní prostředí, genetika, enzymy, medicína, nanotechnologie. ...
archiv | podrobné
Rostlinná biotechnologie - Wikipedie, otevřená encyklopedie
Rostlinné biotechnologie jsou biotechnologie pracující s rostlinami. Největšího využití mají v zemědělství a potravinářství, využití pro ně však lze nalézt ...
archiv | podrobné
Úvod Co jsou biotechnologie?
V řadě procesů nalezly uplatnění rostlinné (sója, slunečnice, řepka, arašídy ap.) nebo živočišné tuky. Velmi dobré využití v určitých typech biotechnologií ...
podrobné
Veřejné služby Informačního systému
Rostlinná biotechnologie by tedy v budoucnu mohla být účinnou alternativou pro produkci monoklonálních protilátek. Monoklonální protilátky produkované ...
archiv
Biotechnologie - INOVACE.CZ
Čeští vědci objevili tajemství flexibility rostlinných buněk ... Juraj Kořínek, 03. 03. 2010 , Nové technologie v praxi, Biotechnologie, Medicína a farmacie ...
archiv | podrobné
RP7 zítrejší odpovedi se rodí už dnes odpovedi se rodí už dnes
mikrobiálních, rostlinných a živočišných biotechnologií, jejichž pomocí by mohly být vyvinuty nové, zdravější, ekologické a konkurenceschopné produkty a ...
agroweb.cz - zemědělský zpravodajský server
Význam rostlinných biotechnologií pro společnost a prostředí – tak byla nazvaná přednáška pořádaná v rámci mezinárodního symposia Auxins and Cytokinins in ...
archiv | podrobné
Nástroje pro anaerobní digesci materiálu s nižší výtěžností
Možnost šetrnější a finančně méně nákladné úpravy surovin rostlinného původu před jejich vstupem do dalších biotechnologických procesů. ...
zobrazit | související články
Lesnická práce - MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOTECHNOLOGICKÝCH METOD V ...
Jako další příklad využití genetické manipulace je možno zmínit biotechnologické farmy, které využívají rostlinné buňky a pletiva pro produkci ...
archiv

Organizační struktura

Složení orgánůŘídící výbor

 1. Ing. Hochman Miroslav, jednatel Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk

 2. Ing. Dan Jiránek, Městský úřad Kladno

 3. Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc, ředitel VÚRV, v.v.i., Praha

 4. Mgr. Jiří Kopenec, předseda představenstva Agra Group a.s., Střelské Hoštice

 5. RNDr. Jan Nedělník, Ph. D., ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. Troubsko

 6. Ing. Václav Neumajer, výkonný předseda Asociace výzkumných organizací, Praha

 7. Ing. Slavoj Palík, CSc., ředitel-jednatel Agrotest fyto, s.r.o. , Kroměříž

 8. doc. Ing. Ivo Tábor, CSc., ředitel Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice

 9. RNDr. Tomáš Vaněk, PhD., vedoucí Laboratoře rostlinných biotechnologií, společné pracoviště UEB AVČR a VURV, PrahaKontrolní výbor

 1. Ing. Jaroslav Čepl, ředitel VÚBHB, s.r.o. Havlíčkův Brod

 2. Ing. Václav Ludvík, VŠÚO, s.r.o., Holovousy

 3. Ing. Jiří Nartovský, Jihočeský zemědělský lihovar, a.s., Hluboká nad Vltavou

 4. Ing. Jan Habart, předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

 5. Ing. František Brožík, ekonomický ředitel VÚRV, v.v.i.Manager / sekretariátManager platformy : Ing. Josef Vačkář

Projektový manager : Ing. Josef Urban

Asistenka :Záštitu pro jednotlivé pracovní skupiny převzaliA. Nepotravinářské využití rostlin - Rostliny jako zdroj biologicky aktivních látek, energie a produktu s vysokou přidanou hodnotou

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc, ředitel VÚRV, v.v.i., PrahaB. Produkce potravin i krmiv - Udržitelná produkce zdravotně nezávadných a kvalitních potravin a krmiv

RNDr. Jan Nedělník, PhD., ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. TroubskoC. Rezistence rostlin na stress, včetně klimatických změn - Biodiverzita a vliv zemědělství na životni prostředí

Doc. Ing. Ivo Tábor, CSc., ředitel Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., PrůhoniceD. Rostlina a životní prostředíRNDr. Tomáš Vaněk, PhD., vedoucí Laboratoře rostlinných biotechnologií, společné pracoviště UEB AVČR a VÚRV