Nepřehlédněte

AKCE ČTPRB 2018
přehled pořádaných akcí pro rok 2018
více
Mezinárodní spolupráce v oblasti rostlinných biotechnologií
Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií, z.s. získala v první výzvě OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt Internacionalizace platformy ČTPRB CZ.01.1.02/0.0/0.0/
15_037/0007165
více
AKCE ČTPRB 2017
přehled pořádaných akcí pro rok 2017
více
Rostliny pro budoucnost
Nabízející se naděje, která však není samozřejmostí...
více
POZVÁNKA: Nové odrůdy obilovin pro zdravou výživu
20. června 2017 od 10:00 do 13:00 hodin v Kroměříži
více
Gate2Biotech - Vše o českých biotechnologiích na jednom místě
Portál je věnován tématům: rostlinná a živočišná biotechnologie, životní prostředí, genetika, enzymy, medicína, nanotechnologie. ...
archiv | podrobné
Rostlinná biotechnologie - Wikipedie, otevřená encyklopedie
Rostlinné biotechnologie jsou biotechnologie pracující s rostlinami. Největšího využití mají v zemědělství a potravinářství, využití pro ně však lze nalézt ...
archiv | podrobné
Úvod Co jsou biotechnologie?
V řadě procesů nalezly uplatnění rostlinné (sója, slunečnice, řepka, arašídy ap.) nebo živočišné tuky. Velmi dobré využití v určitých typech biotechnologií ...
podrobné
Veřejné služby Informačního systému
Rostlinná biotechnologie by tedy v budoucnu mohla být účinnou alternativou pro produkci monoklonálních protilátek. Monoklonální protilátky produkované ...
archiv
Biotechnologie - INOVACE.CZ
Čeští vědci objevili tajemství flexibility rostlinných buněk ... Juraj Kořínek, 03. 03. 2010 , Nové technologie v praxi, Biotechnologie, Medicína a farmacie ...
archiv | podrobné
RP7 zítrejší odpovedi se rodí už dnes odpovedi
mikrobiálních, rostlinných a živočišných biotechnologií, jejichž pomocí by mohly být vyvinuty nové, zdravější, ekologické a konkurenceschopné produkty a ...

Organizační strukturaČTPRB organizační strukturaSložení orgánů


Řídící výbor

 1. Ing. Hochman Miroslav, jednatel   Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk

 2. Ing. Dan Jiránek, Městský úřad Kladno

 3. Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc, ředitel VÚRV, v.v.i., Praha

 4. Mgr. Jiří Kopenec, předseda představenstva Agra Group a.s., Střelské Hoštice

 5. RNDr. Jan Nedělník, Ph. D., ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. Troubsko

 6. Ing. Václav Neumajer, výkonný předseda Asociace výzkumných organizací, Praha

 7. Ing. Slavoj Palík, CSc., ředitel-jednatel Agrotest fyto, s.r.o. , Kroměříž

 8. doc. Ing. Ivo Tábor, CSc., ředitel Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice

 9. RNDr. Tomáš Vaněk, PhD., vedoucí Laboratoře rostlinných biotechnologií, společné pracoviště UEB AVČR a VURV, Praha


Kontrolní výbor

 1. Ing. Jaroslav Čepl, ředitel VÚBHB, s.r.o. Havlíčkův Brod

 2. Ing. Václav Ludvík, VŠÚO, s.r.o., Holovousy

 3. Ing. Jiří Nartovský, Jihočeský zemědělský lihovar, a.s., Hluboká nad Vltavou

 4. Ing. Jan Habart, předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

 5. Ing. František Brožík, ekonomický ředitel VÚRV, v.v.i.


Manager / sekretariát

Manager platformy : Ing. Josef Vačkář

Projektový manager : Ing. Josef Urban

Asistenka :Záštitu pro jednotlivé pracovní skupiny převzali

A. Nepotravinářské využití rostlin - Rostliny jako zdroj biologicky aktivních látek, energie a produktu s vysokou přidanou hodnotou

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc, ředitel VÚRV, v.v.i., Praha

B. Produkce potravin i krmiv - Udržitelná produkce zdravotně nezávadných a kvalitních potravin a krmiv

RNDr. Jan Nedělník, PhD., ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. Troubsko

C. Rezistence rostlin na stress, včetně klimatických změn - Biodiverzita a vliv zemědělství na životni prostředí

Doc. Ing. Ivo Tábor, CSc., ředitel Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice

D. Rostlina a životní prostředí

RNDr. Tomáš Vaněk, PhD., vedoucí Laboratoře rostlinných biotechnologií, společné pracoviště UEB AVČR a VÚRV